Fulvinezuur

Nutriënten

Wat is Fulvinezuur
Fulvinezuur is een stof die door gezonde bacteriën in de bodem gemaakt wordt. Fulvinezuur wordt door planten omgezet naar een organische vorm waardoor wij deze vorm van mineralen kunnen opnemen in ons lichaam. Fulvinezuur is een natuurlijke elektrolyt en kan bijna elk biologisch proces in het lichaam van energie voorzien. Een elektrolyt is wateroplosbaar en geleidt biologische elektrische stroompjes die de cellen helpen te overleven in situaties als emotionele stress, slaapgebrek, infecties, een slecht dieet of shock situaties die door operaties worden veroorzaakt.

Hoe wordt fulvinezuur gewonnen
Humus bevat huminezuur en fulvinezuur. Deze twee stoffen zijn nauw verwant. In de natuur zorgen deze stoffen ervoor dat planten goed gevoed worden en dat de mineralen die een plant uit de bodem opneemt worden omgezet van anorganisch naar organisch. Anorganisch houdt in dat de mineralen niet door zoogdieren opneembaar zijn, organisch betekent dat zoogdieren deze vorm van mineralen wel kunnen opnemen.

Landbouwgrond (behalve in de biologische landbouw) wordt echter bespoten met bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Hierdoor kunnen de goede bacteriën in de bodem niet overleven en is er een ernstig te kort aan fulvinezuur ontstaan. Als er niet genoeg fulvinezuur in de bodem aanwezig is, kunnen planten ook niet voldoende mineralen omzetten naar de organische vorm die de mens wel in het lichaam op kan nemen. Dit is een van de grootste oorzaken van de mineralentekorten bij de mens vandaag de dag. Door biologisch voedsel te eten kunnen we aan onze grootste behoefte qua mineralen komen.

Fulvinezuur wordt in de bodem gemaakt door de bacteriën en als men dat als supplement wil maken, dan nemen de meeste fabrikanten oude plantenresten uit de bodem, maar dat is helaas altijd al verontreinigd. De hele atmosfeer zit vol met chemicaliën en zware metalen, en het fulvinezuur heeft nu eenmaal de eigenschap dat het deze giffen als een magneet naar zich toe trekt. Met de gewone kwaliteit fulvinezuur krijg je in de meest gunstige situatie een gereinigd type fulvinezuur, dat daardoor minder werkzaam is geworden, of krijg je een type fulvinezuur dat niet goed genoeg gereinigd is en nog steeds gifstoffen bevat.

De meest zuivere vorm fulvinezuur wordt onder gecontroleerde omstandigheden vers gemaakt door bodembacteriën. Dit gebeurt in grote hallen waar de ideale omstandigheden voor enorme hoeveelheden bodembacteriën worden gecreëerd. Bovendien zijn deze omstandigheden vrij van welke soort gif dan ook. Wat dan ontstaat is de meest zuivere en “Clean” variatie van fulvinezuur dat er bestaat. Deze kwaliteit is de meest optimale en meest veilige voor menselijke consumptie.

Wat doet fulvinezuur voor het lichaam
Fulvinezuur is een stofje dat verantwoordelijk is voor het transport van vitamines en mineralen in het bloed naar de cellen toe. Het kan dankzij haar structuur en omdat het een erg kleine molecuul is, eenvoudig door de celwand heen binnen in de cel komen. Als het eenmaal in de cel is aangekomen helpt het de cel met het verbeteren van de celstofwisseling door te helpen alle bijproducten van de celverbranding om te zetten in meer energie. Vervolgens neemt het alle in de cel aanwezige chemicaliën, zware metalen en gifstoffen mee weg uit de cel.

Daarnaast kan de inname van fulvinezuur helpen om de balans tussen zuren en basen in het lichaam te bewaren. Eén van de redenen dat de moderne mens een groot probleem kan hebben met verzuring in het lichaam en alle ziekmakende gevolgen van dien, kan het ontbreken van voldoende fulvinezuur in het voedsel zijn. Fulvinezuur kan met gemak de ‘missing link’ in ons voedsel worden genoemd. Om die reden kan men Fulvinezuur makkelijk gedurende lange periodes nemen en kan het zelfs permanent worden ingenomen omdat het van nature in ons voedsel hoort te zitten.

Ook is het geschikt om als een kortere kuur gebruikt te worden ter ondersteuning van ontgiftingsprogramma’s van welke aard dan ook. Het molecuul Fulvinezuur heeft een dusdanig kleine afmeting dat het ook in de hersenen kan komen, iets wat de meeste andere supplementen niet kunnen. Het kan dus ook de hersenen ontgiften van allerhande soorten zware metalen. Kortom het is een zeer breed bruikbaar middel en het gebruik ervan heeft geen enkel nadelig effect voor het lichaam van mens en dier.