Nutrikennis Privacy Verklaring

(November 2019)

De gegevens die u aan Nutrikennis verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We handelen daarin volgens dit privacy beleid, dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensverwerking. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend nadat u uw gegevens op de website ingevuld heeft of telefonisch aan ons doorgegeven heeft, ouder bent dan 18 en bij website bezoek akkoord bent gegaan met deze privacy- en cookiebanner.

 • Welke gegevens verzamelen wij
 • Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens
 • Geautomatiseerde gegevensverzameling
 • Delen van informatie met derden
 • Wijzigingen persoonsgegevens en verzoeken om stopzetting contact
 • Beveiliging van persoonsgegevens
 • Wijzigingen in onze Privacy Verklaring

 

Welke gegevens verzamelen wij

 • Contactinformatie (Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Overige informatie wat u via het contactformulier naar ons stuurt
 • Land/regio en taalvoorkeur, gebaseerd op de instellingen van uw gebruikte device en/of IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type

 

Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens

We zullen de informatie die we via de website verkrijgen gebruiken om aan onze contractuele verplichting te voldoen om u de door u gevraagde producten en diensten te leveren. We zullen de informatie ook gebruiken als we een legitiem belang hebben om dit te doen, alsmede om de volgende functies en activiteiten te ondersteunen:

 • Reageren op uw verzoeken en vragen;
 • Onze activiteiten uitvoeren, evalueren en verbeteren;
 • Beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten;
 • Het voldoen aan en handhaven van toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en ons beleid, inclusief dit Privacy beleid;
 • Met u communiceren over wijzigingen in ons beleid.

 

Geautomatiseerde gegevensverzameling

Nutrikennis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nutrikennis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Google Analytics

Nutrikennis maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, gebruiken wij voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft Nutrikennis geen invloed op.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Delen van informatie met derden

We geven geen persoonlijke informatie vrij die we over u verkrijgen, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke informatie delen met onze externe dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. We geven onze serviceproviders geen toestemming om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover nodig om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

 

Wijzigingen persoonsgegevens en verzoeken om stopzetting contact

Voor zover vereist door de wetgeving, bewaren we uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze relatie, plus een redelijke periode om te voldoen aan de in de wet vastgelegde vereisten. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens. Nutrikennis is niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld, voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op grond van door u niet tijdig gecorrigeerde persoonsgegevens.

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken geen contact meer met u op te nemen. U hebt recht op een afschrift van de gegevens over u die wij in ons bezit hebben. U kunt verzoeken om de aanpassing of verwijdering van gegevens waarvan u denkt dat deze onjuist zijn. Verzoeken om toegang tot de gegevens door de betrokkene moeten schriftelijk worden gericht aan:

Stichting Nutrikennis
Bartolottilaan 43
3768GB  Soest

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

We handhaven administratieve, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om persoonlijke informatie die we via de website verkrijgen te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

 

Wijzigingen in onze Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit document en het is daarom raadzaam om deze Privacy- en Cookie Policy regelmatig te raadplegen.

We zullen bovenaan in deze Privacy Verklaring aangeven wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

 

Vragen over onze Privacy Verklaring

Mocht u vragen of zorgen over onze Privacy Verklaring hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen via 035-5448752.