Liposomale vitamine B12

Algehele gezondheid, Artikelen

Vitamine B12 is een verzamelnaam voor een aantal vitamines. De officiële naam is Cobalamine waar  verschillende vormen van bestaan, natuurlijke en synthetische. De natuurlijke vormen van vitamine B12 die voorkomen in onze voeding zijn methylcobalamine, hydroxycobalamine en S-adenosylcobalamine. In verrijkte voedingsmiddelen of vitamine B12 supplementen wordt hydroxycobalamine gebruikt of de synthetische vorm cyanocobalamine. 

De vitamine B12 is de enige wateroplosbare vitamine die het lichaam kan opslaan. Normaal gesproken legt de lever een voorraadje hiervan aan. Daardoor merk je pas na verloop van tijd dat je niet voldoende B12 binnenkrijgt, omdat het lichaam eerst de voorraad uit de lever opmaakt. Ook maken specifieke bacteriën in de darm deze vitamine aan, maar als de darmflora is verstoord, dan verloopt dit proces niet meer zoals de bedoeling is.

De onmisbare Intrinsic Factor
Vitamine B12 is in de voeding gebonden aan een eiwit. In de maag wordt door het maagzuur het eiwit losgekoppeld van de vitamine B12. De vitamine B12 bindt zich aan het einde van de dunne darm aan een ander eiwit dat de Intrinsic Factor genoemd wordt. Deze binding is nodig voor de opname van vitamine B12 in het lichaam. Bij veel mensen is er aan het einde van de dunne darm echter nog weinig van de Intrinsic Factor aanwezig. Dit komt doordat de Intrinsic Factor erg kwetsbaar is. Bij inname van veel koffie, alcohol en voedingsadditieven kan het lichaam hier niet meer voldoende van aanmaken.

Het is een schatting onder natuurgeneeskundigen dat meer dan de helft van de bevolking niet voldoende van deze Intrinsic Factor in de darm heeft en daardoor een te kort aan B12 heeft. Dit is lastig aantoonbaar met een bloedonderzoek omdat de vastgestelde medische normen voor B12 in het bloed te laag zijn. Hierdoor ontdekt de huisarts een relatief te laag gehalte aan B12 niet, terwijl een tekort al grote gevolgen kan hebben voor de lichaam. Zo is te zien dat de aanmaak en opname van vitamine B12 een delicate aangelegenheid is en door vele factoren verstoord kan worden. Het is niet ondenkbaar dat bij een groot deel van de bevolking een of meerdere van deze verstorende factoren aan de hand zijn waardoor supplementeren een goed idee is.

Klachten bij tekort aan B12
Een tekort aan B12 kan er voor zorgen dat er bloedarmoede ontstaat, maar ook het zenuwstelsel kan eronder te lijden krijgen. Daarnaast kunnen er klachten ontstaan zoals depressieve gevoelens, angsten, apathie en een algemeen gevoel van malaise en kan het leiden tot tintelingen in handen en voeten en spierzwaktes.

Ook zijn er een groot aantal andere klachten die niet vaak direct in verband worden gebracht met een relatief te kort van B12, maar wel degelijk daar uit kunnen voortkomen, zoals: spierpijn en krachtsverlies, glossitis (ontstoken tong), branderige, pijnlijke of prikkelende tong, gevoelige mond, vermoeidheid, slaperigheid, zwakte, misselijkheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies, menstruatieklachten, zoals uitblijven menstruatie, hevige menstruatie, te lange menstruatie, verergerde menstruatiepijn, gewrichtsklachten, kortademigheid, benauwdheid, hartkloppingen, duizeligheid, bleekheid van de huid, het koud hebben, impotentie, onvruchtbaarheid, haaruitval, veranderingen in gezichtsveld, wazig zien, darmklachten, incontinentie en/of vaak plassen, hoofdpijn, abnormale reflexen, spierkrampen en oorsuizen.

Wat doet vitamine B12 voor ons lichaam?
Zoals te lezen is bij de klachten die kunnen ontstaan bij een te kort aan vitamine B12 hebben we vitamine B12 nodig voor een groot aantal functies in het lichaam. Allereerst is de vitamine B12 nodig voor het goed functioneren van het zenuwstelsel en de aanmaak van rode bloedcellen, de aanmaak van DNA, het goed functioneren van de energie huishouding, het gezond houden van het gezichtsvermogen en huid haar en nagels en is noodzakelijk voor het hebben van een goede mentale staat.

Vegetarisch of veganistisch eten
Daarnaast is er een grote groep mensen die vegetarisch of veganistisch eet. Deze groep krijgt via hun voeding geen B12 binnen, aangezien deze vitamine alleen in dierlijke voeding voorkomt. Bovendien zijn er mensen die vanwege een specifieke genetische afwijkingen moeite hebben met het omzetten van B12 in een vorm die de weefsels kunnen gebruiken. Voor al deze personen is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er dagelijks voldoende van de juiste vorm van B12 het lichaam komt met behulp van een juist soort supplement.

Het juiste supplement B12 kiezen
Methylcobalamine en Adenosylcobalamine zijn beide actieve vormen van de B12. Het nemen van deze vormen is effectiever dan het innemen van de inactieve vormen; de Cyanocobalamine en Hydroxocobalamine. De incatieve vormen zijn echter goedkoper om te produceren dus deze kom je vaker tegen in de markt. Let dus goed op de ingrediënten op het etiket. Wanneer je de actieve vorm van de B12 inneemt, bestaat nog de kans dat je die alsnog niet goed opneemt vanwege het ontbreken of verminderd zijn van de intrinsic factor, zoals eerder genoemd.

Intrinsic Factor omzeilen met liposomale B12
Door de actieve vormen van de B12 in te nemen als een Liposomaal supplement heeft men de Intrinsic Factor in zijn geheel niet nodig. In een liposomaal supplement is de B12 is verpakt in een soort vetbolletje wat ervoor zorgt dat de opname van de B12 goed verloopt. Liposomale supplementen worden gekenmerkt door  een hoge graad van absorptie in de lichaamscellen, waardoor hoge doseringen niet meer nodig zijn.

Onderzoek naar dosering B12
Onlangs is er een onderzoek gepubliceerd door de Universiteit van Groningen (UMCG) dat concludeerde dat het nemen van bepaalde doseringen B12 niet goed zouden zijn. Het onderzoek van de UMCG toonde aan dat mensen met (te)veel vitamine B12 in hun lichaam vaker vroegtijdig sterven. Deze conclusie was echter op onduidelijke feiten gebaseerd. Zo is er namelijk nog geen onderzoek gedaan naar de vraag of de aanwezigheid van bovengemiddeld veel B12 ook de directe óórzaak was van de hogere sterfte. Omdat men geen onderzoek heeft gedaan naar de uiteindelijke doodsoorzaak van deze mensen had de link naar de dosering van B12 niet rechtstreeks gelegd mogen worden.

Het is wel degelijk belangrijk ervoor te zorgen dat er dagelijks voldoende vitamine B12 in het lichaam binnen komt, maar wel van de juiste actieve vorm en in een liposomale vorm zodat de vitamine B12 ook daadwerkelijk in de cellen kan worden opgenomen.

Nieuwste artikel

Andere artikelen lezen?